Verbintenissenrecht en contractenrecht

Anne-Mieke houdt zich bezig met het verbintenissenrecht en contracten recht in de breedste zin des woords. Vaak voorkomende vragen hebben betrekking op:

 • Algemene voorwaarden: vervaardigen en beoordelen
 • Inkoop- of verkoopvoorwaarden: vervaardigen en beoordelen
 • Opstellen van (samenwerkings-) overeenkomsten, opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • Ontbinding van (duur-)overeenkomsten
 • Schadevergoeding
 • Wanprestatie, tekortkoming
 • Onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid
 • Ingebrekestelling en verzuim
 • Beoordelen van bewijs
 • Nakoming van verbintenissen, niet-nakoming van verbintenissen
 • Contracten
 • Koopovereenkomst, aanneemovereenkomst, overeenkomst van opdracht
 • Realisatieovereenkomst, anterieure overeenkomst
 • Vragen over (besloten) vennootschappen, (naamloze) vennootschappen, vof, coƶperatie, maatschap, stichting
 • rechtspersonen
 • Statuten
 • Incasso
 • Kort geding, kantonrechter, rechtbank

mr. Anne-Mieke Verbunt-Mols is gespecialiseerd in Verbintenissenrecht en Contracten Recht.

Contactgegevens:
annemieke.verbunt@halstenlawfirm.nl
High Tech Campus 9 (K0.17)
5656 AE Eindhoven
M 06 2231 9873
T 085 488 59 80
Halsten law firm

Amsterdam

Cruquiusweg 111G
1019 AG Amsterdam
T 085 488 59 80
info@halstenlawfirm.nl

Halsten law firm

Eindhoven

High Tech Campus 9 (K 0.17)
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 80
info@halstenlawfirm.nl

Halsten law firm

Hilversum

Elzenlaan 45
1214 KK Hilversum
T 085 488 59 80

info@halstenlawfirm.nl